Samodzielny księgowy

Spółdzielnia Inwalidów "SPÓJNIA” w Sanoku poszukuje kandydata na stanowisko:

Samodzielny księgowy

Zakres zadań:

 • samodzielne prowadzenie księgowości
 • dekretowanie i księgowanie dokumentów
 • prowadzenie ewidencji księgowych i uzgadnianie ich z kontami księgi głównej
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych i sprawozdań (PIT, CIT, VAT)
 • prowadzenie rejestrów księgowych (głównie VAT)
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (rachunkowość, finanse, ekonomia)
 • minimum 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
 • znajomość programu Rewizor GT, Płatnik
 • praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • znajomość zasad rachunkowości i przepisów podatkowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • dobra organizacja pracy
 • samodzielność i terminowość
 • mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności

Oferujemy:

 • konkurencyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności
 • umowa o prace na pełen etat
 • pakiet szkoleń
 • miła atmosfera pracy w młodym zespole
 • możliwośc rozwoju i awansu

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy o przesłanie na adres e-mail: kadry@spojniasanok.pl lub złożyć osobiście w siedzibie firmy przy ul. Konarskiego 34, 38-500 Sanok. Na aplikację czekamy do 08.01.2021r.

Prosimy o dołączenie klauzul:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnie Inwalidów "SPOJNIA" moich dodatkowych danych osobowych dla potrzeb rekrutacji"

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji przez Spółdzielnie Inwalidów "SPOJNIA"

 

Zgodnie z art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1.),  informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Inwalidów “SPÓJNIA” z siedzibą  w Sanoku, ul. Konarskiego 34 , KRS 0000121102, NIP 687-000-44-04, REGON 000455189,

2) celem przetwarzania Pani/Pani danych osobowych jest nawiązanie  i przebieg  procesu zatrudnienia, pomoc z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy, na podstawie:

 •  Pani/Pana dobrowolnej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a, RODO;
 • - art. 6 ust. 1 lit. c, RODO , jako wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • - art. 6 ust. 1 lit. f, RODO, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (monitoring wizyjny, monitoring systemów informatycznych, wewnętrzna identyfikacja wizualna pracowników, stosowanie systemu kontroli dostępu),

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą :

 • Medycyna pracy
 • Zewnętrzna obsługa prawna , BHP
 • Komercyjna opieka medyczna
 • Pakiet socjalny (np. programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników)
 • Biura podróży (na potrzeby podróży służbowych)

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, na podstawie Kodeksu Pracy (art. 94 pkt. 9 b);

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.


NASZE CERTYFIKATY

PARTNERZY