Homologacje

O tym powinien wiedzieć każdy producent pojazdów:M2 (BUSY) M3 (AUTOBUSY)
Badanie fotela SIS.SS według Dyr. 76/115/EWGNasze fotele produkowane są wg. Dyrektywy 2001/85/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 20 listopada 2001r. odnoszącej się do przepisów szczególnych dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozu pasażerów i mających więcej niż osiem siedzeń poza siedzeniem kierowcy.  
Poprzez żmudne testowanie naszych foteli w pojazdach samochodowych na własnych urządzeniachtestowych oraz urządzeniach Państwowego Instytutu Motoryzacji udało Nam się znaleść kompromis pomiędzy zastosowaniem i masą poszczególnych detali a bezpieczeństwem i odpowiednią elastycznością na odkształcenia w czasie kolizji.  
  • Podstawowe badania homologacyjne składają się z dwuch regulaminów lub dyrektyw badań, jakie musi spełnić produkt.Trzecim badaniem obciążony jest producent pojazdu.

Podstawowym badaniem dopuszczającym fotele do stosowania w pojazdach klasy M2 oraz M3 jest badanie wg. regulaminu 80 (R80) na wytrzymałość foteli.Badanie to może przebiegać w jednej z dwuch wybranych przez producenta foteli prób.

  1. DYNAMICZNA:Próba polega na szeregowym ustawieniu na płycie dwuch rzędów foteli.Na drugim fotelu umieszcza się manekina i całości nadaje się odpowiedni ruch prostoliniowy.W momencie nagłego zatrymania manekin taranuje poprzedzający go fotel odkształcając jego oparcie,skala odkształcenia jest przedmiotem badań.
  2. STATYCZNA:Próba polega na umocowaniu fotela na płycie i taranowaniu go od tyłu dwoma półwalcami których kształty symulują kolana i klatkę piersiową manekina.

Efektem przeprowadzonych prób jest uzyskanie homologacji E20

  • Kotwiczenie Pasów Bezpieczeństwa

Badanie takie przeprowadza się wg. Regulaminu 14 (R14) bądz odpowiednika Dyrektywy Europejskiej 76/115/EWG.

W fotelach na każdym miejscu montuje się trójpunktowe pasy bezpieczeństwa, a całość montowana jest na stałe do płyty.Za każdy pas zaczepiona jest płyta imitująca manekina.W przypadku fotela 2-osobowego z trójpunktowym pasami bezpieczeństwa kotwiczone jest 2 liny pociągowe zaczepione o pasy biodrowe oraz pasy piersiowe.W momencie badania przez krótki okres czasu całość poddana jest sile równej około 650KG/linę, stanowi to w przybliżeniu wartość 2,5T.W tym momencie mierzy się odkształcenie górnego punktu oparcia oraz punktu H wirtualnego manekina.Aby próbę zaliczyć oprócz tolerancji odkształcenia ważny jest brak widocznych ostrych krawędzi powstałych po badaniu na skutek odkształcenia badanego fotela.Takie ostre krawędzie mogą ranić podróżujących, dlatego jest to decydującym kryterium.W tym badaniu nie tylko ważny jest odpowiedni konstrukcyjnie szkielet oparcia co system montażu do pojazdu oraz rama spodnia fotela.To przeważnie w takim typie badania uwidocznione jest przyklękanie fotela na nodze niejednokrotnie powodując jej oberwanie.

Fotele produkcji SPÓJNIA przeszły te badania, a poprzez wdrożony System Jakości ISO 9001 są powtarzalne i zgodne z homologacją.Ciągłe audity nad procesem produkcji gwarantują najwyższą jakość produktu i bezpieczeństwo.

Na badanie wg. R14 lub Dyr.76/115/EWG otrzymuje się jedynie sprawozdanie z badań z wynikiem końcowym.

W przypadku producenta samochodów klasy M2 lub M3 wymagane jest dodatkowo badanie wg. Regulaminu 16 (R16) Jest to regulamin na wytrzymałość kotwiczenia foteli w podłodze pojazdu.Każdy producent foteli posiadający homologację bada fotele na płycie, co oznacza jednolity stały i nieodkształcalny blok stalowy.Po założeniu foteli w pojeździe podczas zderzenia może okazać się,jak to niejednokrotnie można było zauważyć w wypadkach drogowych,że fotele zostały wyrwane z pojazdu.To właśnie dlatego badanie R16 jest niezbędne do tego, aby zapewnić odpowiednią sztywność podłogi oraz dobór właściwej klasy wytrzymałości śrub montażowych o wyższej klasie wytrzymałości mechanicznej.

 

Jak widać na powyższych zdjęciach badaniu podlegały fotele produkcji tureckiej. Niestety nie przeszły badań. To zdjęcie publikujemy dla zrozumienia powagi tego problemu. Dla naszych odbiorców do spełnienia wszystkich wymagań przy rejestracji pojazdów udostępniamy dokumenty homologacyjne:

- Homologacja fotela SIS.SS

- Sprawozdanie z badań według Dyr. 76/115.EWG fotela SIS.SS

- Homologacja fotela SIS.US i SIS.UR- jednoznaczna

- Sprawozdanie z badań według Dyr. 76/115.EWG fotela SIS.US oraz SIS.UR

- Homologacja na pasy Ar4m produkcji PRODEX

- Homologacja na pasy Br3 produkcji PRDODEX UWAGA:

Homologacje ważne są tylko w kompletnych ilościach stron.


NASZE CERTYFIKATY

PARTNERZY